Thuiskompas

Onderzoek naar bekendheid, reputatie en ervaringen

In het voorjaar van 2020 is het online platform Thuiskompas gelanceerd. Thuiskompas is een initiatief van acht Drentse corporaties en hun twaalf huurdersorganisaties. De corporaties zijn Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice. Thuiskompas heeft ons gevraagd een onderzoek te doen naar de bekendheid, reputatie en ervaringen met Thuiskompas onder haar huidige gebruikers en onder potentiële gebruikers van het platform

Onderzoeksvraag en onderzoeksdoelgroep

Met een gratis inschrijving bij Thuiskompas kunnen woningzoekenden reageren op de huizen van alle aangesloten corporaties. Dat biedt overzicht, gemak en geeft hen de kans om in een groter gebied te zoeken. Sinds de lancering van het platform heeft er de nodige communicatie plaatsgevonden over het platform. Thuiskompas kwam ruimschoots aan de orde in de regionale media zoals het Dagblad van het Noorden en op RTV Drenthe. Genereerde daarnaast ook via andere (free-publicity-) kanalen veel aandacht en een apart opgezette online campagne waarbij mede via de kanalen van de corporaties werd gecommuniceerd moest Thuiskompas goed onder de aandacht brengen bij de doelgroep.

Thuiskompas vroeg zich af welke effecten de communicatie inspanningen hebben gehad. Om dit inzichtelijk te maken zijn wij gevraagd om een 0-meting in 2020 en een 1-meting in 2022 op te zetten en uit te voeren. Dit onderzoek deden we onder twee doelgroepen. Namelijk bij huidige gebruikers van Thuiskompas en onder potentiële gebruikers van het platform (inwoners van voornamelijk de provincie Drenthe).

De samenwerking met marktonderzoeksbureau Enneüs was ook deze keer weer erg prettig. Ze schakelen snel, denken met ons mee en komen met een overzichtelijke, bruikbare rapportage.

Nadine de Rooij, projectgroep Thuiskompas namens Stichting Eelder Woningbouw

Een aanpak die leidt tot concrete verbeteracties

Het doel van het onderzoek was om concrete handvatten te vinden om de communicatie van en over Thuiskompas te optimaliseren. We ontwikkelden een vragenlijst die zowel tijdens de 0-meting als de 1-meting een prima basis vormde om de gewenste inzichten op te halen. Op die manier konden we met dit onderzoek een duidelijk antwoord geven op vragen over thema’s als onder meer de bekendheid, percepties, reputatie en aanbevelingsgedrag met betrekking tot Thuiskompas. We hebben de resultaten zodanig gerapporteerd dat de corporaties direct aan de slag konden met de optimalisatie van de communicatie rondom Thuiskompas. De gezamenlijke bespreking en interpretatie van de resultaten die we hielden op kantoor bij woningcorporatie Actium in Assen met vertegenwoordigers van alle deelnemende corporaties leidde tot een waardevolle afsluiting van dit uitdagende onderzoeksproject.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onderzoek en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten