Gemeente Westellingwerf

Onderzoek Dienstverlening

Werkvelden

Wij zijn door de gemeente Weststellingwerf gevraagd om een onderzoek te doen naar de dienstverlening van de gemeente Weststellingwerf onder alle inwoners en lokale belanghebbenden van de gemeente. Met de onderzoeksresultaten wil de gemeente inzichten krijgen in de opvattingen van haar inwoners, ondernemers en andere lokale belanghebbenden en wat zij belangrijk vinden betreffende de gemeentelijke dienstverlening. De inzichten uit dit onderzoek worden meegenomen in het op te stellen beleidsplan van de gemeente Weststellingwerf en wordt een paraplu boven de dienstverlening van de gemeente.

De doelgroep betrof alle inwoners en lokale belanghebbenden van de gemeente. Hierbij is specifiek rekening gehouden met het, waar mogelijk, includeren van lokale belanghebbenden vanuit alle 25 dorpskernen die de gemeente Weststellingwerf rijk is. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek, waarbij inwoners en lokale belanghebbenden zowel schriftelijk als online zijn benaderd.

De inwoners en lokale belanghebbenden hebben uitgebreid hun mening en visie kunnen delen betreffende diverse thema’s op het gebied van (toekomstige) dienstverlening van de gemeente Weststellingwerf. Via dit onderzoek heeft de gemeente voldoende -nieuwe- inzichten gekregen om hun toekomstige dienstverlening in te richten. Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek is via een factsheet gedeeld met de geïnteresseerde deelnemers.

Enneüs zorgde met een zorgvuldige en professionele aanpak voor een betrouwbaar en representatief onderzoek naar de verwachtingen en beelden die onze inwoners en ondernemers hebben van de gemeentelijke Dienstverlening. De uitgebreide uitkomsten daarvan gaven ons ruim voldoende input voor onze visie op Dienstverlening en, nog veel belangrijker, de uitwerking daarvan in concrete thema’s.

Remco Kappers – Interim teamleider Publiekszaken/ strategisch adviseur en regisseur gemeente Weststellingwerf

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten