Woningcorporatie Acantus

Onderzoek communicatiekanalen

Acantus is een woningcorporatie in Noordoost- en Oost-Groningen; de corporatie bezit zo’n 13.000 huurwoningen en is daarmee een zeer prominente speler in deze regio. Vanuit de missie van Acantus (‘Voel je thuis’) werkt de Groningse woningcorporatie er dagelijks aan om mensen niet alleen een goede en betaalbare huurwoning te bieden; het gaat Acantus ook om het bieden van een plezierige woonomgeving. ‘Wonen staat voor gemak en comfort, voor veiligheid en gemeenschapszin, in de straat, de wijk en in de buurt’, zo stelt Acantus op haar website.

Om de huurders zo optimaal mogelijk te bedienen, is het voor Acantus belangrijk om te weten op welke wijze zij het beste kunnen communiceren met deze doelgroep. Welke communicatiekanalen gebruiken zij en welke zijn favoriet? Wat is de bekendheid van het huurdersmagazine en in hoeverre wordt het huurdersmagazine ook goed gelezen? En ontvangt men graag berichten via meer persoonlijke kanalen als via e-mail of brief, of vindt met het gebruik van sociale media veel makkelijker? Deze, en vele andere vragen werden beantwoord tijdens het huurdersonderzoek dat wij voor Acantus hebben uitgevoerd.

Aan het onderzoek namen ca. 800 huurders deel; door een mooie spreiding naar onder meer leeftijd, woonplaats en huurduur werd een mooie afspiegeling van de totale populatie bereikt hetgeen leidde tot een representatief én betrouwbaar onderzoek. De resultaten leverden interessante, zowel bevestigende als vernieuwende inzichten op waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten