Waterschap Noorderzijlvest

Onderzoek communicatie en dienstverlening

Wij hebben in opdracht van waterschap Noorderzijlvest onderzoek gedaan naar de communicatie, dienstverlening en reputatie van het waterschap bij haar stakeholders. In het meerjarenplan heeft waterschap Noorderzijlvest namelijk een aantal opgaven vertaald naar doelstellingen op het gebied van klantwaardering en waterbewustzijn. Op basis van deze doelstellingen hebben we gezamenlijk met het waterschap onderzoeksvragen opgesteld en zijn we aan de slag gegaan met een doeltreffende onderzoeksopzet. Het onderzoek is ingericht als een 0-meting om herhaalonderzoek mogelijk te maken.

Samen met het waterschap hebben we geïnventariseerd welke stakeholders er zijn en wat hun relatie tot het waterschap is. Stakeholders zijn onder meer agrariërs, gemeenten, burgers en bedrijven. Per stakeholdergroep is een maatwerk vragenlijst opgesteld. Bij het opstellen van de vragenlijsten is er daarbij voor gekozen om per stakeholdergroep zoveel mogelijk dezelfde vragen (eventueel aangevuld met stakeholder specifieke vragen) te stellen, om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten van stakeholdergroepen onderling te vergelijken zijn. Vervolgens is er per stakeholdergroep gekeken naar hoe stakeholders het beste kunnen worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.

Na een mooie respons per stakeholdergroep zijn de resultaten gepresenteerd in een aantal overzichtelijke rapporten. Met de speciaal voor dit onderzoek samengestelde werkgroep hebben we de resultaten besproken in een interactieve sessie. Daarbij zijn de verschillende stakeholdergroepen met elkaar vergeleken en is er gekeken in hoeverre waterschap Noorderzijlvest de doelstellingen uit het meerjarenplan haalt. Met de inzichten uit ons onderzoek kan het waterschap aan de slag om stakeholders nog beter van dienst te zijn en het waterbewustzijn te verhogen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten