Waterschap Noorderzijlvest

Onderzoek communicatie en dienstverlening

Wij hebben in opdracht van waterschap Noorderzijlvest onderzoek gedaan naar de communicatie, dienstverlening en reputatie van het waterschap bij haar stakeholders. In het meerjarenplan heeft waterschap Noorderzijlvest een aantal opgaven vertaald naar doelstellingen op het gebied van klantwaardering en waterbewustzijn. Op basis van deze doelstellingen hebben we gezamenlijk met het waterschap onderzoeksvragen opgesteld en zijn we aan de slag gegaan met een doeltreffende onderzoeksopzet om herhaalonderzoek mogelijk te maken.

Samen met het waterschap hebben we geïnventariseerd welke stakeholders er zijn en wat hun relatie tot het waterschap is. Stakeholders zijn onder meer agrariërs, gemeenten, burgers en bedrijven. Per stakeholdergroep is een maatwerk vragenlijst opgesteld. Bij het opstellen van de vragenlijsten is er daarbij voor gekozen om per stakeholdergroep zoveel mogelijk dezelfde vragen (eventueel aangevuld met stakeholder specifieke vragen) te stellen, om ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten van stakeholdergroepen onderling te vergelijken zijn. Vervolgens is er per stakeholdergroep gekeken naar hoe stakeholders het beste kunnen worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.

In 2017 is de 0-meting uitgevoerd en in 2020 is de vervolgmeting afgerond.  

Per stakeholdergroep zijn de resultaten gepresenteerd in een overzichtelijk totaalrapport. Met de werkgroep hebben we deze resultaten besproken in een interactieve sessie. Daarbij zijn de verschillende stakeholdergroepen met elkaar vergeleken en gekeken naar de meest opvallende resultaten tussen 2017 en 2020. Met de inzichten uit ons onderzoek kan het waterschap aan de slag om stakeholders nog beter van dienst te zijn en het waterbewustzijn verhogen en blijven vasthouden. Door middel van de  benchmarkmogelijkheid in tijd heeft waterschap Noorderzijlvest antwoord gekregen op de doelstellingen uit het meerjarenplan. Gebleken is dat zij de hun doelstellingen uit het meerjarenplan hebben behaald en hebben vastgehouden over tijd onder zijn stakeholders.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten