Gemeente Noordenveld

Onderzoek afvalinzameling gemeente

Werkvelden

Gemeente Noordenveld gebruikt input van inwoners om afvalinzamelingsbeleid zo goed mogelijk in te richten. Hiertoe heeft de gemeente eerder in 2015 en in 2018 de meningen en ervaringen van inwoners opgehaald met een evaluatieonderzoek. Op basis van de resultaten uit deze metingen zijn keuzes gemaakt voor een nieuw, in 2018 ingevoerd, afvalinzamelingsbeleid. In 2022 heeft gemeente Noordenveld, onderzoeksbureau Enneüs voor de derde maal benaderd om het onderzoek afvalinzameling uit te voeren.

Ervaringen van inwoners met het huidige afvalinzamelingsbeleid

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaringen, meningen en houdingen ten aanzien van het huidige afvalinzamelingsbeleid. Naast terugblikken wilde gemeente Noordenveld doorgronden hoe inwoners tegen nieuwe inzamelingsopties aankijken. De inzichten uit dit onderzoek worden meegenomen in de (her)inrichting van de afvalinzameling waarmee de gemeente de inwoners zo goed mogelijk wil bedienen.

Opzet onderzoek afvalinzameling

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek waarbij inwoners (vanaf 18 jaar) op huishoudniveau, zowel schriftelijk als online, zijn benaderd. De genodigde huishoudens zijn op basis van een aselecte steekproef geselecteerd. Dit betekent dat de huishoudens willekeurig gekozen zijn.

Resultaten vergelijken met vorige onderzoeken afvalinzameling

In 2015 en 2018 heeft gemeente Noordenveld soortgelijk onderzoek bij ons uit laten voeren. Doordat de vragenlijstonderzoeken uit 2015 en 2018 in grote lijnen dezelfde uitgangspunten hadden als het huidige onderzoek, waren er vergelijkingen tussen beide metingen mogelijk. Deze vergelijking hebben we in de rapportage terug laten komen.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onderzoek afvalinzameling, onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten