Gemeente Den Helder

Ondernemerspeiling

In 2019 hebben wij in opdracht van de gemeente Den Helder de Ondernemerspeiling VNG Realisatie uitgevoerd. Wij onderzochten de tevredenheid van de Helderse ondernemers aangaande het gemeentelijk beleid en de dienstverlening. Aan de hand van de resultaten kon de gemeente beleid aanpassen en optimaliseren zodat dit beter op de wensen van de ondernemers aansloot.

Ruim 2.500 ondernemers konden de vragenlijst zowel digitaal als schriftelijk invullen. Zij hebben hiervoor zes weken de tijd gehad. Tevens zijn de vragenlijsten via ondernemersverenigingen verspreid.

De ingevulde enquêtes geven de gemeente inzicht in de mate van tevredenheid over de gemeentelijke digitale dienstverlening, de regel- en lastendruk in Den Helder, de relatie tussen de ondernemers en de gemeente, het economische beleid en het Helderse vestigingsklimaat. Omdat een dergelijk onderzoek ook in andere gemeenten plaatsvindt kan de gemeente per thema de resultaten van collega-gemeenten inzien en deze vergelijken met die van Den Helder. Voordeel hiervan is dat gemeenten van elkaar kunnen leren en over bepaalde onderwerpen met elkaar het gesprek aangaan.

Wethouder Kees Visser vertelt op Den Helder Actueel dat ondernemers een belangrijke rol spelen in de gemeente: “Zij hebben een waardevolle plek in de samenleving. Ze bieden ons allerlei voorzieningen en zorgen voor werkgelegenheid in Den Helder. Ook zijn ze belangrijk voor de leefbaarheid in onze wijken. Ze sponsoren bijvoorbeeld sportclubs en/of evenementen. Uiteraard streven wij naar zoveel mogelijk tevreden ondernemers en daarom willen wij hen zo goed mogelijk ondersteunen en betrekken bij ons beleid”.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten