KonnecteD

Imago onderzoek en naamsbekendheidonderzoek

KonnecteD is sinds 2018 de nieuwe merknaam van de organisatie die voorheen Sallcon BV heette, maar de naam wijzigde omdat de organisatie meer is dan een sociale werkvoorzieningsschap. KonnecteD is de overkoepelende netwerkorganisatie waaronder de bedrijfsonderdelen Sallcon, Deventer Werktalent, DigiWerkt en Sallcon Groen vallen. KonnecteD heeft ons gevraagd om een imago onderzoek uit te voeren.

Aanpak imago onderzoek

Binnen het onderzoek onderscheidden we tot vijf verschillende doelgroepen uit het werkgebied in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Zo zijn bijvoorbeeld inwoners van het gebied bevraagd, zijn de huidige medewerkers geïncludeerd en zijn ook organisaties die (als werkgever) klant zijn van KonnecteD betrokken in het onderzoek. Doordat verschillende stakeholdersgroepen werden geïncludeerd in het onderzoek, leidde dit tot mooie vergelijkingsmogelijkheden in de resultaten. We hebben één totaalrapport opgesteld waar alle informatie samenkwam en vergelijkingen opgesteld werden.

0-meting en 1-meting

Imago onderzoek kan aanleiding zijn tot het doorvoeren van (organisatie-)veranderingen. Bijvoorbeeld als het imago van een organisatie als ‘niet transparant’ wordt beoordeeld. Het doorvoeren van veranderingen kost geld, tijd en/of middelen. Om het effect te meten, kan het wenselijk zijn om een vervolgmeting uit te voeren en te kijken welk effect de gedane veranderingen hebben gehad op het imago.

Aan de hand van de resultaten van deze metingen is het mogelijk om interessante vergelijkingen te maken. Wij kunnen deze uitkomsten voor u rapporteren in een hard copy rapport. Wij beschikken tevens over een online dashboard waarin wij onderzoeksresultaten voor u kunnen presenteren.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over imago onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten