KonnecteD

Naamsbekendheidonderzoek en imago onderzoek

KonnecteD is sinds 2018 de nieuwe merknaam van de organisatie die voorheen Sallcon BV heette, maar de naam wijzigde omdat de organisatie meer is dan een sociale werkvoorzieningsschap. KonnecteD is de overkoepelende netwerkorganisatie waaronder de bedrijfsonderdelen Sallcon, Deventer Werktalent, DigiWerkt en Sallcon Groen vallen. KonnecteD heeft ons gevraagd om een imago onderzoek uit te voeren.

Binnen het onderzoek onderscheidden we tot vijf verschillende doelgroepen uit het werkgebied in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Zo zijn bijvoorbeeld inwoners van het gebied bevraagd, zijn de huidige medewerkers geïncludeerd en zijn ook organisaties die (als werkgever) klant zijn van KonnecteD betrokken in het onderzoek. Doordat verschillende stakeholdersgroepen werden geïncludeerd in het onderzoek, leidde dit tot mooie vergelijkingsmogelijkheden in de resultaten. We hebben één totaalrapport opgesteld waar alle informatie samenkwam en vergelijkingen opgesteld werden.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten