Bestuursacademie Nederland

Naamsbekendheid-en imago-onderzoek

Bestuursacademie Nederland (vanaf hier: BAN) is al bijna 60 jaar dé opleider voor het openbaar bestuur. BAN, tegenwoordig onderdeel van NCOI Opleidingsgroep, zorgt ervoor dat overheidsprofessionals kunnen blijven inspelen op de veranderende vraag vanuit de samenleving. Via een compleet pakket aan opleidingen en praktijkgerichte trainingen leidt het onderwijsinstituut jaarlijks duizenden medewerkers binnen de overheid op. Voor nieuw op te stellen marketing-/communicatieplannen is de organisatie benieuwd naar hoe BAN er vandaag de dag voor staat als het gaat om thema’s als naamsbekendheid, product-/dienstenbekendheid en imago. Daarom heeft de opleider het onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om een naamsbekendheid– en imago-onderzoek voor én met BAN uit te voeren.

Middels een kwantitatief georiënteerd vragenlijstonderzoek is er in nauwe samenwerking met de werkgroep van BAN een vragenlijst opgesteld. In deze vragenlijst zijn veelal gesloten vraagstellingen opgenomen, zodat het onderzoek op termijn herhaald kan worden en er waardevolle benchmarkmogelijkheden gerealiseerd worden. De vragenlijst is volledig online afgenomen (websurvey) via een consumentenpanel. Om een representatieve verdeling van de doelgroep te waarborgen, zijn er diverse achtergrondkenmerken uitgevraagd en is er continue monitoring geweest tijdens de dataverzamelingsfase. In totaal hebben er 395 respondenten werkzaam in de overheidssector deelgenomen aan het onderzoek door de vragenlijst te voltooien.

Bestuursacademie Nederland heeft met het naamsbekendheid- en imago-onderzoek waardevolle informatie ontvangen om de marketingactiviteiten te optimaliseren.

Op korte termijn hebben we met Enneüs een representatief onderzoek opgesteld. Hierbij verliep de samenwerking professioneel, waarbij Enneüs goed meegedacht in wat speelt in de overheidsmarkt. Feedback werd snel verwerkt zodat het onderzoek volgens plan is afgerond.  Bestuursacademie gaat nu aan de slag met de resultaten uit het onderzoek

Dorinne Mouw, Marketing Manager

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten