Milieudienst Groningen

Klanttevredenheidsonderzoek & Marktonderzoek

De Milieudienst Groningen heeft ons gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) op te zetten en uit te voeren. Het KTO is een verplichting vanuit de ISO, maar de Milieudienst wil het onderzoek nadrukkelijk juist ook gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en input te verkrijgen voor de herijking van haar positionering.

De opzet en inhoud van het onderzoek is volledig afgestemd met een werkgroep van de Milieudienst. In de vragenlijst zijn elementen aan bod gekomen over het imago, merk, communicatie en de tevredenheid van klanten. Het onderzoek is uitgezet bij twee onderzoeksdoelgroepen: zakelijke klanten van de Milieudienst en potentiële klanten in de (omgeving van) gemeente Groningen. Tijdens dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van mixed-mode dataverzameling. Hierbij ontvingen de deelnemers een schriftelijke uitnodiging met een papieren vragenlijst, maar men kon de vragenlijst ook online invullen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten