NHL Stenden

Merkonderzoek (onderzoek brand equity)

Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool hadden enkele jaren geleden de ambitie om hun krachten te bundelen. Wij zijn gevraagd om een merkonderzoek te doen naar de waarde van de merken. Hierbij deden wij dus onderzoek naar de ‘brand equity’ van deze merken.

Het meten van brand equity gaat verder dan alleen het meten van imago, naamsbekendheid of loyaliteit. Door gebruik te maken van verschillende wetenschappelijke studies hebben wij een basis ontwikkeld voor een goed onderzoek naar brand equity, waarbij wij ook aandacht hadden voor de praktische proceskant van het onderzoek. Het is namelijk heel belangrijk om interne betrokkenen bij het onderzoek te betrekken. De uiteindelijke uitkomsten van het onderzoek worden hierdoor beter begrepen en zodoende kunnen verbeteradviezen effectiever worden geïmplementeerd.

Het eindresultaat was een kraakhelder, wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksuitkomst over de sterkte van de afzonderlijke merken. Uiteindelijk is er voor gekozen om als naam te kiezen: NHL Stenden Hogeschool. Nadat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) groen licht gaf voor de fusieplannen, werd de nieuwe hogeschool een feit.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten