SKSG

Merkonderzoek

SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) is de grootste kinderopvangorganisatie uit het noorden (klik hier voor de website). Rond de 7.000 kinderen en 1.000 pedagogische professionals (inclusief gastouders) zijn op dagelijkse basis aanwezig op meer dan 100 SKSG-locaties in Groningen en het Westerkwartier. Op deze locaties gaat SKSG voor een veilige, verantwoorde en veelvormige kindontwikkeling voor ieder kind van 0-13 jaar, waarbij het bieden van comfort aan ouders ook een belangrijke plaats inneemt.

Om continu te verbeteren en zo goed mogelijk aan te sluiten op wensen en behoeften van de doelgroep, heeft SKSG ons gevraagd om een marktonderzoek op te zetten en uit te voeren. In het najaar van 2019 voerden we dit onderzoek uit onder inwoners van het werkgebied van SKSG, medewerkers van de organisatie en ouders/verzorgers. De onderzoeksresultaten gaven duidelijke inzichten, die de kinderopvangorganisatie direct kan gebruiken voor de optimalisatie van haar marketing-/communicatieactiviteiten.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten