Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Medewerkersonderzoek

Wij hebben in opdracht van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) een onderzoek gedaan naar het welbevinden van medewerkers in teams. Om tot goede analyses te komen zijn de uitkomsten op team-, afdelings-, divisie- en organisatieniveau gerapporteerd. In totaal vormden 594 (online) ingevulde vragenlijsten de basis voor de resultaten.

Om overzichtelijk en helder te kunnen rapporteren is het rapport in drie delen opgesplitst:

  • Een hoofdrapport met onderzoeksresultaten op organisatieniveau, waarbij in veel gevallen ook nader is ingezoomd op divisieniveau;
  • In de tweede rapportage staan kwantitatieve onderzoeksresultaten op team- en afdelingsniveau gepresenteerd;
  • De derde rapportage gaat in op de afwijkende teams.

In vervolg op dit kwantitatieve onderzoek zijn groepsbijeenkomsten en individuele interviews gehouden. Op deze manier is input gekregen voor concrete oplossingsrichtingen.

Met dit onderzoek hebben wij VVN concrete handvatten aangereikt voor mogelijke verbeterpunten in de toekomst.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten