Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Oplossingen

Wij hebben in opdracht van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd naar het welbevinden van medewerkers in teams. Om tot goede analyses te komen zijn de uitkomsten op team-, afdelings-, divisie- en organisatieniveau gerapporteerd. In totaal vormden 594 (online) ingevulde vragenlijsten de basis voor de resultaten.

Opzet medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Om overzichtelijk en helder te kunnen rapporteren is het rapport in drie delen opgesplitst:

  • Een hoofdrapport met onderzoeksresultaten op organisatieniveau, waarbij in veel gevallen ook nader is ingezoomd op divisieniveau;
  • In de tweede rapportage staan kwantitatieve onderzoeksresultaten op team- en afdelingsniveau gepresenteerd;
  • De derde rapportage gaat in op de afwijkende teams.

In vervolg op dit kwantitatieve onderzoek zijn groepsbijeenkomsten en individuele interviews gehouden. Op deze manier is input gekregen voor concrete oplossingsrichtingen.

Met dit onderzoek hebben wij VVN concrete handvatten aangereikt voor mogelijke verbeterpunten in de toekomst.

Methode van onderzoek

In de meeste gevallen wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd via een online vragenlijst. Dit is een efficiënte maar ook heel effectieve methode van onderzoek. Wij beschikken over professionele online enquête software waarmee medewerkers de vragenlijsten op zowel de desktop, tablet of smartphone in kunnen vullen.

Frequentie

Naast de methode is het verstandig om na te denken over de frequentie van het onderzoek. Wilt u dit bijvoorbeeld eens per jaar doen of meer frequent (via een zogenaamd continu onderzoek of een pulse meting? In dat geval meten we de ervaringen van medewerkers op meerdere momenten per jaar aan de hand van een korte vragenlijst. Per meting kunnen we steeds weer het accent leggen op andere, op dat moment actuele thema’s en vragen. Doordat wij de resultaten rapporteren in ons online dashboard heeft u altijd realtime inzicht.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten