PCBO Smalligerland

Medewerkersonderzoek

Werkvelden

De basisschool PCBO Smallingerland heeft een vitaliteitsplan voor haar medewerkers geïmplementeerd. Het doel van dit plan is het werkvermogen van medewerkers te vergroten. Daarnaast wordt er gewerkt met een scholings- en professionaliseringsplan, om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en de professionaliteit van de organisatie als geheel te verhogen en actueel houden. PCBO heeft ons gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te voeren, waarbij zowel het vitaliteitsplan alsook het scholings- en professionaliseringsplan zouden worden betrokken. Daarnaast diende het medewerkerstevredenheidsonderzoek als een kans om de medewerkerstevredenheid te meten en in beeld te brengen waar de organisatie en haar medewerkers op dit moment staan.

Wij hebben voor dit onderzoek een plan opgesteld dat onder andere rekening houdt met de anonimiteit van medewerkers, diverse respons verhogende maatregelen en een online dataverzameling. In overleg met PCBO Smallingerland hebben wij een vragenlijst samengesteld. Hiervoor hebben wij PCBO Smallingerland diverse inspiratievragen uit vergelijkbare projecten voorgelegd en hier gezamenlijk keuzes in gemaakt. Denk hierbij aan thema’s als leiderschap, interne communicatie, werk(-beleving), ontwikkelingsmogelijkheden en betrokkenheid bij de organisatie.

De resultaten zijn geanonimiseerd gerapporteerd in een beknopt rapport en aan PCBO Smallingerland gepresenteerd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten