Provincie Utrecht

Medewerkersonderzoek – Organisatie analyse

In het team Team Office Support zijn alle secretaresses van de provincie Utrecht ondergebracht. Enkele principes om dit team als zodanig te positioneren in de organisatie zijn geweest de ambitie om te werken aan standaardisatie van de werkzaamheden, bevorderen van de onderlinge uitwisselbaarheid, professionalisering van de medewerkers en een goede samenwerking. De provincie Utrecht vroeg ons om een medewerkersonderzoek uit te voeren en te onderzoeken en te evalueren in hoeverre de huidige wijze van organisatie doeltreffend is.

Aanpak medewerkersonderzoek provincie Utrecht

Het onderzoek ging specifiek in op de positionering van de secretaresses binnen de organisatie van de provincie Utrecht. Met 21 secretaresses en betrokkenen hebben er interviews plaatsgevonden; het merendeel hiervan is bij de provincie Utrecht op locatie uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele interviews telefonisch afgenomen.

In een onderzoeksrapportage is een samenvattende analyse gegeven van de ervaringen, beelden en percepties ten opzichte van de huidige werkwijze. In het onderzoeksrapport werden deze uitkomsten gepresenteerd aan de hand van een vijftal thema’s, te weten: werken bij Team Office Support, standaardisatie, uitwisselbaarheid, professionaliteit en het voortbestaan van Team Office Support.

Methode van onderzoek

In de meeste gevallen wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd via een online vragenlijst. Dit is een kosteneffectieve methode van onderzoek. Wij beschikken over professionele online enquête software waarmee respondenten de vragenlijsten op zowel de desktop, tablet of smartphone in kunnen vullen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten