Groninger Museum

Medewerkersonderzoek

Het Groninger Museum heeft ons gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te voeren. Het Groninger Museum heeft zes afdelingen (facilitair, beveiliging, algemene zaken, educatie, communicatie & marketing en collecties) waarin zowel vaste fte’s als “inleen” (externen) werkzaam zijn. Het onderzoek heeft onder deze afdelingen plaatsgevonden.

Bij medewerkersonderzoek is anonimiteit van medewerkers van groot belang. Aan medewerkers is duidelijk gecommuniceerd op welke wijze wij omgaan met de anonimiteit van medewerkers en hoe wij dit waarborgen. Via de afstemming met een werkgroep dat was samengesteld vanuit het Groninger Museum hebben wij een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is via email op een maandagmorgen aan medewerkers verstuurd.

De uitkomsten hebben wij gerapporteerd in een overzichtelijk rapport met managementsamenvatting en een weergave van de resultaten per vraag. Het rapport is vervolgens met de werkgroep en medewerkers besproken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten