Groninger Museum

Medewerkersonderzoek

Het Groninger Museum heeft ons gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te voeren. Het Groninger Museum heeft zes afdelingen (facilitair, beveiliging, algemene zaken, educatie, communicatie & marketing en collecties) waarin zowel vaste fte’s als “inleen” (externen) werkzaam zijn. Het medewerkersonderzoek heeft onder deze afdelingen plaatsgevonden.

Aanpak medewerkersonderzoek Groninger Museum

Bij medewerkersonderzoek is anonimiteit van medewerkers van groot belang. Aan medewerkers is duidelijk gecommuniceerd op welke wijze wij omgaan met de anonimiteit van medewerkers en hoe wij dit waarborgen. Via de afstemming met een werkgroep dat was samengesteld vanuit het Groninger Museum hebben wij een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is via email op een maandagmorgen aan medewerkers verstuurd.

De uitkomsten hebben wij gerapporteerd in een overzichtelijk rapport met managementsamenvatting en een weergave van de resultaten per vraag. Het rapport is vervolgens met de werkgroep en medewerkers besproken.

Anonimiteit

Medewerkers moeten zich niet geremd voelen om hun mening te geven. Anonimiteit is daarom van groot belang. Garandeer daarom de anonimiteit van medewerkers en communiceer dit vooraf helder en duidelijk. Wij hebben het Groninger Museum geadviseerd hoe we dit in het medewerkersonderzoek konden bewerkstelligen. Wij hebben overigens tijdens het onderzoek altijd een helpdesk beschikbaar voor medewerkers die hier vragen over hebben.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten