PCBO Smalligerland

Medewerkersonderzoek basisschool

Werkvelden

De basisschool PCBO Smallingerland heeft een vitaliteitsplan voor haar medewerkers geïmplementeerd. Het doel van dit plan is het werkvermogen van medewerkers te vergroten. Daarnaast wordt er gewerkt met een scholings- en professionaliseringsplan, om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en de professionaliteit van de organisatie als geheel te verhogen en actueel houden. Basisschool PCBO heeft ons gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te voeren, waarbij zowel het vitaliteitsplan alsook het scholings- en professionaliseringsplan zouden worden betrokken. Daarnaast diende het medewerkerstevredenheidsonderzoek als een kans om de medewerkerstevredenheid te meten en in beeld te brengen waar de organisatie en haar medewerkers op dit moment staan.

Aanpak medewerkersonderzoek basisschool

Wij hebben voor dit onderzoek een plan opgesteld dat onder andere rekening houdt met de anonimiteit van medewerkers, diverse respons verhogende maatregelen en een online dataverzameling. In overleg met PCBO Smallingerland hebben wij een vragenlijst samengesteld. Hiervoor hebben wij PCBO Smallingerland diverse inspiratievragen uit vergelijkbare projecten voorgelegd en hier gezamenlijk keuzes in gemaakt. Denk hierbij aan thema’s als leiderschap, interne communicatie, werk(-beleving), ontwikkelingsmogelijkheden en betrokkenheid bij de organisatie.

De resultaten zijn geanonimiseerd gerapporteerd in een beknopt rapport en aan PCBO Smallingerland gepresenteerd.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over medewerkersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten