Hanzehogeschool Groningen

Marktverkenning

De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool in Groningen heeft ons gevraagd onderzoek te doen voor een nieuw op te zetten deeltijdopleiding Social Work. Hoe kijken werkgevers aan tegen het vernieuwen van het opleidingsaanbod en waar moet het zwaartepunt volgens hen liggen? Hoe kijken studenten aan tegen de nieuwe opleiding en hoe kan deze het best worden vormgegeven? Daarnaast is er door de Hanzehogeschool om advies gevraagd voor het verhogen van de instroom voor de opleiding.

Om deze vragen te beantwoorden en een gedegen advies te kunnen geven, hebben wij allereerst meerdere werkgevers in het sociale domein geïnterviewd. Hierbij is er gesproken over de verwachtingen en hoe de nieuwe opleiding het beste aansluit op de arbeidsmarkt. De inzichten uit deze interviews hebben wij verwerkt in een rapport en besproken met de werkgroep. Vervolgens hebben wij in nauwe samenwerking met de werkgroep vragenlijsten opgesteld voor de doelgroep ‘huidige en potentiële’ studenten. Deze zijn via onze online enquêtetool verzonden. De resultaten van deze vragenlijsten hebben wij verwerkt in een rapport en in een interactieve sessie teruggekoppeld aan de Academie voor Sociale Studies.

Tot slot hebben wij aan de medewerkers van de academie een presentatie gegeven over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dankzij de door ons uitgevoerde onderzoeken heeft de werkgroep een deeltijdopleiding opgezet die aansluit op de wensen van zowel werkgevers als (potentiële) studenten. Komend studiejaar zal de eerste lichting studenten de nieuw vormgegeven modules gaan volgen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten