VENKO

Marktverkenning naar omzetpotentieel

Diensten

Venko Groep is een bedrijf dat actief is in de metaalconservering. Op één van locaties van Venko vindt het stralen en natlakken van metalen objecten plaats, tot een grootte en afmeting welke zich nog net over de openbare weg kan laten vervoeren. Voor Venko is het een uitdaging om de sterke positie in de markt te behouden en waar mogelijk uit te bouwen. Wij hebben het bedrijf daarbij geholpen door een marktverkenning uit te voeren, op basis waarvan de voornaamste te benutten kansen benoemd in beeld werden gebracht.

Wij hebben aan de hand van deskresearch de huidige markt in kaart gebracht. Verschillende trends op het gebied van omzet, afzetmarkt, concurrentie en arbeidsmarkt zijn vastgesteld en in kaart gebracht. Hieruit zijn potentiële branches en klanten vastgesteld. Het onderzoek is in een overzichtelijk rapport aan Venko opgeleverd en tijdens een eindsessie besproken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten