Woonservice

Marktonderzoek

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

Woonservice heeft sinds juli 2020 de verhuur van de appartementen De Wanne in Nieuw Buinen overgenomen. Het voormalige verzorgingshuis is nu een appartementencomplex voor 55+’ers. In de praktijk ziet Woonservice dat het lastig is om de appartementen te verhuren, waardoor het te maken heeft met leegstand. Woonservice wil graag weten of er in het dorp Nieuw-Buinen belangstelling is om in dit gebouw te gaan wonen (en waarom wel/niet) en hoe men aankijkt tegen het gebouw. Met deze inzichten wil Woonservice haar strategie met het pand verder bepalen. Wij zijn gevraagd een eenmalig onderzoek op te zetten en uit te voeren onder inwoners in Nieuw-Buinen.

Om de doelgroep te bereiken, is gebruik gemaakt van een vragenlijst: 800 huishoudens in Nieuw-Buinen hebben thuis een flyer ontvangen waarin inwoners in het dorp gevraagd is middels een open link de online vragenlijst (websurvey) in te vullen. Deze huis-aan-huis methode om het onderzoek te promoten in Nieuw-Buinen, is door Woonservice uitgevoerd. Daarnaast is de open link op de Dorpsbelangenwebsite gepubliceerd en is er een Facebook-campagne opgezet waar het onderzoek gepromoot is onder de inwoners van Nieuw-Buinen. De helpdesk van Enneüs stond tevens voor de inwoners ter beschikking, om ondersteuning te krijgen bij het invullen van de online vragenlijst. Uiteindelijk hebben er 165 inwoners online deelgenomen aan het onderzoek.

De resultaten zijn gepresenteerd in een hoofdrapport en in ons online dashboard, waar door middel van filters specifieke resultaten verkregen kunnen worden naar de diverse (achtergrond)vragen die de inwoners hebben beantwoord. Met de verschillende filters kunnen er verdiepende analyses door Woonservice gedaan worden om haar strategie met het appartementencomplex De Wanne verder te bepalen. 

De samenwerking met Enneüs is heel prettig. Complexe vraagstukken weten zij te vertalen naar een effectieve onderzoeksaanpak. Met hun vragen houden zij ons scherp. En halen wij het maximale uit het onderzoek.

Sandra Muller – Communicatieadviseur Woonservice

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten