Van Wijnen

Marktonderzoek Woonpark Diepstroeten Assen

Voor Van Wijnen projectontwikkeling hebben wij een marktonderzoek voor het nieuwbouwproject Woonpark Diepstroeten in Assen uitgevoerd. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethodieken, namelijk een online-panelonderzoek onder diverse doelgroepen en straatinterviews. In totaal zijn circa 650 respondenten geïncludeerd.

“Enneüs is betrokken, waarborgt een plezierige samenwerking en zorgt voor waardevolle onderzoeksresultaten waarmee vervolgstappen kunnen worden gezet.”

Alexander Wenker, Projectontwikkelaar, Van Wijnen BV

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de specifieke wensen en behoeften van verschillende doelgroepen aan hun woning en (leef)omgeving. Daarbij is onder andere de verhuisgeneigdheid in kaart gebracht, welke voorkeuren de verschillende doelgroepen hebben als het gaat om koop- of huurwoning en tot welke prijs men wil kopen of huren. Ook is naar de bekendheid met het Woonpark gevraagd en of men zou overwegen om in Woonpark Diepstroeten te gaan wonen.

De combinatie van kwantitatief en meer kwalitatief georiënteerd onderzoek maakt dat nauwkeurig in kaart is gebracht welke concepten en welke doelgroepen het meest kansrijk zijn. Op basis hiervan kunnen noodzakelijke vervolgstappen ondernomen worden door Van Wijnen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten