Koninklijke BAM Groep

Marktonderzoek nieuwe concepten appartementen

De Koninklijke BAM Groep opereert wereldwijd in specifieke markten, waarbij het bedrijf zich richt op het initiëren, ontwikkelen, bouwen en onderhouden van projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie.

Eén van de aspecten waarmee BAM zich bezighoudt, is het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten die mogelijk worden vertaald naar werkelijk nieuwe woonvormen. Na de ontwikkelfase is er daarom een belangrijk moment; de uitgewerkte concepten moeten worden getoetst bij de doelgroep waarvoor het concept is ontwikkeld. Is het concept duidelijk voor de doelgroep? Spreekt het concept aan? Waarom wel of juist niet?

Marktonderzoek woonconcepten

Deze marktvalidatie (marktonderzoek naar woonconcepten) voert Enneüs uit voor BAM. We onderzochten in welke mate 12 nieuwe appartement-concepten werden gepercipieerd door zowel woonconsumenten als zakelijke relaties (corporaties, beleggers en ontwikkelaars). Onder beide doelgroepen voerden we eerst een wat grootschaliger kwantitatief georiënteerd vragenlijstonderzoek uit, om vervolgens met kwalitatief onderzoek (panelgesprekken / focusgroepen) de meest opvallende onderzoeksresultaten nader te bestuderen en uit te diepen. Tijdens de gesprekken kwamen we tot nog betere en diepere inzichten in waarom bepaalde concepten juist wel, en andere concepten juist minder interessant werden gevonden.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten