ProDemos

Marktonderzoek ‘Parlement op School’

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. De organisatie legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat, en laat zien wat mensen zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. Vanuit het Bezoekerscentrum van ProDemos tegenover het Binnenhof in Den Haag, biedt de organisatie rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities en cursussen. In totaal gaat het hierbij jaarlijks om tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die met hun bezoek ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

Parlement op School

Een van de programma’s die ProDemos voor deze doelgroep aanbiedt is het programma Parlement op School. Dit programma is gebaseerd op het Haagse programma van Politiek Den Haag voor Scholen, maar dan zo aangepast dat het in de klas kan worden gegeven. Op die manier is dit programma een alternatief voor een bezoek aan politiek Den Haag.

ProDemos vroeg onderzoeksbureau Enneüs om een marktonderzoek op te zetten en uit te voeren naar dit programma. Het doel van dit onderzoek was om concrete handvatten te vinden voor het vergroten van het bereik van het programma Parlement op School richting scholen uit het Voortgezet Onderwijs.

Wij hebben prettig met Enneüs gewerkt aan het onderzoek naar het bereik van een van onze activiteiten. De duidelijke gefaseerde werkwijze en terugkoppeling naar onze werkgroep werkte heel goed. Naast de schriftelijke rapportage was het online dashboard erg handig om het inzicht te verdiepen.

Jelmer van der Zee, programmaleider

Combinatie van onderzoeksmethoden

Tijdens dit onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Zo hebben we de onderzoeksdoelgroep (schoolleiders/-bestuurders, teamleiders, docenten Geschiedenis en/of Staatsinrichting en docenten Maatschappijleer / Maatschappijkunde / Maatschappijwetenschappen van vo-scholen in Nederland) allereerst uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Aanvullend op het kwantitatieve onderzoek hebben we diepte-interviews gehouden met personen uit de onderzoeksdoelgroep.

Op basis van het kwantitatieve en het kwalitatieve onderzoek hebben we ProDemos kunnen voorzien van duidelijke conclusies en concrete aanbevelingen voor de optimalisatie van het bereik van het programma Parlement op School. De resultaten zijn samen met een afvaardiging van ProDemos geïnterpreteerd tijdens een interactieve sessie, waarbij eveneens nadrukkelijk is stilgestaan bij de concreet te ondernemen vervolgacties die ingezet kunnen worden.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onze onderzoeksaanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 71 15 255 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 268 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten