Noordhoff

Marktonderzoek

Werkvelden
Diensten

Wij zijn gevraagd om een marktonderzoek uit te voeren voor Noordhoff Uitgevers. Deze organisatie levert leermethoden aan onder meer scholen in het voortgezet onderwijs. De uitgever, gevestigd in Groningen en Utrecht, wil met haar leermiddelen leerlingen en docenten helpen het beste uit zichzelf te halen. In 2018 leren en werken dagelijks meer dan 1 miljoen leerlingen en 60.000 docenten in het voortgezet onderwijs met leermiddelen van Noordhoff, dat zich daarmee de grootste educatieve uitgever van Nederland mag noemen.

“We hadden een onderzoeksvraag die in zeer korte tijd moest worden beantwoord. Enneüs pakte dit snel en goed op en maakte zich het onderwerp eigen. We hebben veel baat gehad aan de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd.”

Mark Julsing, Teamlead Business Intelligence, Noordhoff Uitgevers

Om de dienstverlening naar de scholen nog verder te kunnen verbeteren voerde onderzoeksbureau Enneüs voor Noordhoff een marktonderzoek uit. Bij dit onderzoek werden vertegenwoordigers van vo-scholen benaderd om deel te nemen aan een telefonisch interview waarin diverse thema’s aan de orde kwamen. De onderzoeksaanpak en de onderzoeksthema’s werden in nauwe samenspraak met Noordhoff opgesteld, om zo te komen tot een adequaat antwoord op de centrale onderzoeksvraag en tot optimale gewenste informatie voor de opdrachtgever.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten