Arlande

Marktonderzoek & Marketingadvies

Arlande is een management- en adviesbureau dat voornamelijk actief is voor de overheid en de onderwijssector. Met een mensgerichte aanpak probeert Arlande (link) organisaties uit deze sectoren te helpen bij hun verbeter-, verander- en vernieuwingsambities. Dit doet de organisatie goed; Arlande is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie met zo’n 50 medewerkers en is bovendien ook steeds vaker te vinden in andere sectoren dan overheid en onderwijs.

Marktonderzoek

Nu Arlande een flinke groei doormaakt, ligt er een duidelijke opdracht om ook op gebied van marketing en communicatie de juiste keuzes te maken. Om tot een doordacht marketingplan te komen, heeft Arlande aan onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om een onderzoek op te zetten en uit te voeren naar de naamsbekendheid en het imago van Arlande. Dit onderzoek was duidelijk geen doel op zich; het is uitdrukkelijk een middel om tot de juiste handvatten te komen voor in het op te stellen marketingbeleid. Tijdens dit onderzoek hebben we vragenlijsten uitgezet onder zowel klanten als medewerkers van Arlande, hetgeen scherpe en duidelijke beelden opleverde van wáár er zich in de marketing/communicatie van Arlande de grootste optimalisatiemogelijkheden voordoen.

Enneüs heeft ons goed begeleid in het uitvoeren van een marktonderzoek onder klanten en medewerkers. De zorgvuldige en proactieve manier van werken heeft ons mooie inzichten en concrete handvatten gegeven om een volgende stap te zetten in onze marketing en communicatie. We zijn blij met deze samenwerking! 

Romy Schoordijk, projectmanager Arlande

Marketingadvies

De onderzoeksresultaten zijn met een afvaardiging van Arlande besproken en nader geïnterpreteerd tijdens een eindbespreking op ons kantoor in Groningen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten