Hanzehogeschool Groningen

Marktonderzoek onder internationale studenten

De afdeling marketing en communicatie van de Hanzehogeschool heeft ons gevraagd om marktonderzoek uit te voeren onder internationale studenten ten behoeve van de internationale werving. Het doel is de ‘customer journey’ van internationale studenten in kaart brengen. Met de leerpunten uit dit onderzoek wil de Hanzehogeschool de internationale werving een impuls geven. Vragen die gesteld zijn, zijn o.a.: Hoe oriënteren internationale studenten zich? Waar baseren zij hun keuze op? Welke communicatiemiddelen gebruiken ze? Etc.

Opzet marktonderzoek onder internationale studenten

Voor dit onderzoek hebben we een selectie gemaakt van verschillende groepen internationale studenten die interesse hebben getoond in de Hanzehogeschool. Wij hebben vervolgens een vragenlijst opgesteld die door ons is vertaald naar het Engels. Deze vragenlijst is vervolgens geprogrammeerd in onze online enquêtetool en verzonden naar de onderzoeksdoelgroep.

We hebben de resultaten geanalyseerd en overzichtelijk gerapporteerd naar uitkomsten per doelgroep en onderzoeksthema’s. Tot slot hebben we de customer journey in kaart gebracht. De resultaten en de customer journey zijn in een interactieve sessie met de afdeling marketing en communicatie besproken. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen neemt de Hanzehogeschool mee bij het verbeteren van de internationale werving.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over marktonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten