Provincie Groningen

Marktonderzoek innovatieonderzoek energie sector

Voor de provincie Groningen en Energy Valley hebben wij onderzoek gedaan met als doel om energie-gerelateerde bedrijven in beeld te brengen en te achterhalen welke concrete behoeften en ideeën deze bedrijven hebben om tot innovatie binnen de energie sector te komen. Met behulp van zowel een schriftelijke als online onderzoek hebben uiteindelijk 88 bedrijven een vragenlijst ingevuld.

Een van de conclusies van het onderzoek was dat de bedrijven behoefte hebben aan samenwerkingspartners, kennisinstellingen en praktische ondersteuning. Het is aan de provincie en Energy Valley hoe er beter aan deze behoefte kan worden tegemoetgekomen. Gedacht kan worden aan zowel het verbinden van bedrijven onderling alsook een koppeling te maken met kennisinstellingen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten