GasTerra

Marktonderzoek haalbaarheid / marktpotentieel nieuw energieproduct

GasTerra is een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. De onderneming is werkzaam op de Europese energiemarkt en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening. Wij hebben voor GasTerra een haalbaarheidsonderzoek / marktonderzoek uitgevoerd naar het marktpotentieel van een nieuw product.

We deden onderzoek naar behoeften en beweegredenen van Nederlandse consumenten, bijvoorbeeld over de prijsgevoeligheid en prijsbeleving van consumenten. Maar ook naar welke motivaties bij consumenten een rol spelen om tot een aankoopbeslissing over te gaan.

Tijdens dit onderzoek vonden er expertinterviews plaats om tot een goed doordachte vragenlijst te komen. Op basis van de inzichten die we kregen door deze gesprekken, hebben we vervolgens per mail zijn 3850 particuliere woningeigenaren benaderd. Met 604 ingevulde enquêtes bereikten we een respons van ca. 16% en konden we statistisch betrouwbare uitspraken doen in een onderzoeksrapportage met duidelijke antwoorden op de opgestelde onderzoeksvragen over het marktpotentieel.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten