Gemeente Assen

Marktonderzoek bedrijventerreinen

Werkvelden
Diensten

De gemeente Assen beschikt over meerdere bedrijventerrein in Assen. De terreinen zijn op dit moment onvoldoende bezet en dienen verder ontwikkeld te worden met nader te realiseren bedrijfspanden. De gemeente wil hiervoor gericht acquisitie gaan plegen op bepaalde bedrijven. De gemeente heeft ons gevraagd om hier nader onderzoek naar te doen.

Vragen waar antwoord op gegeven moet worden, zijn onder andere:

  • Welke (type) bedrijven zijn kansrijk om te benaderen?
  • Wat is hun behoefte?
  • Op welke wijze kan de gemeente Assen inspelen op deze behoefte om de kans op verkoop te maximaliseren?

Wij hebben hierbij gekozen voor een trapsgewijze aanpak. Allereerst wordt door middel van deskresearch inzicht gecreëerd in de context van de uitdaging. Hierbij wordt onder andere gekeken naar concurrerende plannen, trends en ontwikkelingen en naar verhuisgedrag van bedrijven in de regio en in zijn algemeenheid. De uitkomsten worden gezamenlijk geïnterpreteerd en dient als input voor het vervolgonderzoek. Hierbij staan verdiepende interviews met stakeholders (onder andere bedrijfsmakelaars, ondernemersverenigingen en wethouders) alsmede een vragenlijst onderzoek onder een geselecteerde groep bedrijven centraal.

De kracht van deze aanpak is de mix van onderzoeksmethodieken waarbij vanuit verschillende invalshoeken inzichten worden gecreëerd. Door middel van periodieke afstemming komt de gemeente Assen niet voor verrassingen te staan en sturen we bij indien dat nodig dan wel wenselijk is.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten