Skidkinderopvang

Marktonderzoek

Diensten
Oplossingen

Skidkinderopvang is een maatschappelijke, ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie, die opvangvoorzieningen biedt voor kinderen van nul tot dertien jaar. In de Hondsrugregio/de kop van Drenthe biedt de organisatie op meer dan 30 locaties opvang aan, variërend van kinderdagopvang (KVD) tot peuterspeelgroepen (PSG), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang. De medewerkers van de organisatie zetten zich er dagelijks voor in dat kinderen gebruik kunnen maken van een veilige opvang, waarbij door een goed ontwikkelde pedagogische visie tevens gewerkt wordt aan kindontwikkeling.

Enneüs is een hele fijne organisatie om mee samen te werken. Met een gericht projectplan, een gefaseerde werkwijze en het werken met een werkgroep is draagvlak binnen de organisatie gecreëerd en hebben we samen goed onderzoek kunnen doen. Enneüs rapporteert in een online rapportagetool. Dit is super, omdat we zelf per doelgroep de resultaten kunnen bekijken en allerhande vergelijkingen en analyses kunnen maken. Enneüs levert als eindproduct een heldere managementrapportage die voor iedereen goed te begrijpen is!

Froukje Elsinga, Senior Communicatieadviseur skidkinderopvang

Om het merk skidkinderopvang en haar aanbod nog steviger in de markt te zetten, heeft de organisatie onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om een onderzoek op te zetten en uit te voeren waarmee het heel gericht invulling kan geven aan haar marketing-/communicatiebeleid. Samen met skidkinderopvang zette onderzoeksbureau Enneüs een merkonderzoek op waarin we onderzoek deden naar de bekendheid en het imago van de organisatie onder verschillende doelgroepen, zoals onder ouders en medewerkers. Op basis van alle verzamelde gegevens konden we skidkinderopvang concrete handvatten aanreiken ter optimalisatie van haar marketing(mix) en communicatie.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten