Stenden Hogeschool

Instroom en Arbeidsmarktrelevantie onderzoek

De Stenden Hogeschool heeft ons gevraagd om door middel van een macrodoelmatigheidsonderzoek (voor hogescholen) een bijdrage te leveren aan de aanvraag macrodoelmatigheid. De aanvraag heeft betrekking op de op te richten Associate degree opleiding, Service, Welzijn en Zorg deeltijd en dient ingediend te worden bij de minister van Onderwijs. Onderdeel van deze aanvraag is het aantonen van de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding. De stellingname dat er een behoefte in het werkveld is aan personeel dat over een hoger beroepsniveau dan mbo-4 niveau beschikt en dat een opleiding heeft genoten die de zorg- en welzijnssector met elkaar verbindt’ dient onderbouwd te worden.

Uitgangspunten van het macrodoelmatigheidsonderzoek hogescholen

Voor het macrodoelmatigheidsonderzoek zijn de eisen die aan de arbeidsmarktrelevantie gesteld worden door het CDHO leidend geweest. De focus van het onderzoek lag onder andere op:

  • Landelijke en regionale (Noord-Nederland) trends en ontwikkelingen in de sector
  • De daaruit voortvloeiende gewenste werknemerscompetenties op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector
  • De behoefte aan medewerkers in de zorg- en welzijnssector op Associate degree niveau
  • De behoefte van de beoogde doelgroepen van de opleiding, een schatting van de instroom en de ruimte in het landelijk onderwijsaanbod voor de beoogde opleiding

Het macrodoelmatigheidsonderzoek hebben we uitgevoerd door middel van:

  • Deskreserach
  • Interviews met werkgevers en werkgeversorganisaties
  • Interviews met bestuurders/management van mbo-scholen
  • Online enquête onder mbo-studenten

Ons onderzoek heeft ertoe bijdragen dat het College van Bestuur van de Stenden Hogeschool toestemming heeft gegeven om de aanvraag macro-doelmatigheid richting het ministerie in te dienen. Na goedkeuring is het accreditatieproces via de NVAO in gang gezet.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over macrodoelmatigheidsonderzoek, over onze voorbeeldcases, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten