De BvK

Opzetten en beheren E-panel en uitzetten onderzoeken

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

BvK is de Beroepsvereniging voor Klantmanagers. De BvK staat voor vakmanschap van uitvoerend professionals in het publieke domein. De BvK heeft heeft een unieke toegang tot professionals op de werkvloer van het sociaal domein. De BVK wil graag een E-panel realiseren waarbij het snel, efficiënt en betrouwbaar onderzoek kan doen onder haar leden. De BVK heeft ons gevraagd om dit panel op te zetten, te beheren en om onderzoeken uit te zetten onder de leden binnen het E-panel.

Het doel van het panel is drieledig:

  • Profileren van de BvK in het publieke domein;
  • Inventariseren hoe leden tegen bepaalde zaken aankijken (b.v. arbeidsomstandigheden, ICT, budget, etc.) t.b.v. belangenbehartiging;
  • Structureel/continue meten wat de leden van de BvK verwachten (klanttevredenheid).

Leden van het panel worden periodiek per email uitgenodigd voor een onderzoek. De vragenlijsten ten behoeve van de onderzoeken stellen wij met BvK op. De vragen kunnen in een online omgeving worden ingevuld.

Vanuit Enneüs beschikken wij reeds over een dashboard en enquête omgeving van waaruit panels beheerd kunnen worden, onderzoeken kunnen worden gedaan en resultaten op een overzichtelijke manier gepresenteerd kunnen worden. Wij hebben deze omgeving verder op maat gemaakt op basis van de wensen en behoeften van de BvK.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten