Apostolisch Genootschap

Ledenonderzoek voor het Apostolisch Genootschap

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Bij het Apostolisch Genootschap komen mensen samen en inspireren zij elkaar tot een liefdevol leven vanuit een gevoel van verbondenheid met alles dat is. Daarnaast wil het genootschap bijdragen aan een duurzame wereld waar mensen met compassie en solidariteit samenleven. Om zijn leden en sympathisanten nog beter te kunnen bedienen heeft het Apostolisch Genootschap aan onderzoeksbureau Enneüs gevraagd een ledenonderzoek op te zetten en uit te voeren.

Uitvoering van het Ledenonderzoek

Tijdens het onderzoek is aan de leden en sympathisanten gevraagd wat zij belangrijk vinden in het leven, wat zij vooral bij het Apostolisch Genootschap zoeken/vinden en hoe het genootschap hier het beste op in kan spelen met betrekking tot zijn communicatie. Op basis van de bevindingen heeft Enneüs concrete aanbevelingen aangereikt waarmee het Apostolisch Genootschap aan de slag kan ter optimalisatie van de communicatie.

Enneüs heeft bij onze leden onderzoek gedaan naar o.a.  waarden en communicatie. Zorgvuldige communicatie is voor onze organisatie essentieel en dit heeft Enneüs goed aangevoeld en uitgevoerd. Complexe vragen van onze betrokken leden zijn zorgvuldig beantwoord. We zijn erg tevreden.”

Viola Lindeboom, hoofd Communicatie en Marketing

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over ledenonderzoek en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 71 15 255 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 268 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten