Setin

Klanttevredenheidsonderzoek UWV

Specialist in Outplacement, Tweede Spoor en gemeentelijke re-integratietrajecten. Setin is net als andere re-integratiebedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader hebben met het UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening onder het perceel ‘Werkfit maken’ of het perceel ‘Naar werk’, verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening. Vanuit Enneüs ondersteunen wij meer dan 100 re-integratiebedrijven met het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek UWV. Setin heeft ons gevraagd om dit onderzoek voor hen uit te voeren.

Eisen klanttevredenheidsonderzoek UWV

Enkele eisen die van invloed zijn op de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende:

  • De meetperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
  • Per perceel (‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’) is er één vragenlijst beschikbaar.
  • Klanten dienen binnen een half jaar na het afronden van de re-integratiedienst benaderd te worden voor het klanttevredenheidsonderzoek UWV.
  • Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 7 worden behaald.

Wij conformeren ons bij de uitvoering van de het klantenonderzoek UWV aan de door UWV gestelde eisen.

Voor Setin doen wij op meerdere momenten per jaar een online meting onder een nieuwe groep klanten die een re-integratiedienst hebben afgerond. De ingevulde vragenlijsten worden direct door ons verwerkt en rapporteren wij realtime in ons online dashboard.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten