Senzer

Klanttevredenheidsonderzoek UWV Senzer

Diensten
Oplossingen

Re-integratiebedrijven die een raamovereenkomst hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratie dienstverlening onder het perceel ‘Werkfit maken’ of het perceel ‘Naar werk’, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek UWV uit te laten voeren over de afgeronde dienstverlening. Voor Senzer voeren wij sinds enkele jaren het klanttevredenheidsonderzoek UWV uit.

Aanpak klanttevredenheidsonderzoek UWV

Het klanttevredenheidsonderzoek UWV voor Senzer dient jaarlijks uitgevoerd te worden. De vragenlijsten mogen via internet, schriftelijk en/of ook telefonisch worden uitgezet. Net als de meeste organisaties kiest Senzer voor het digitaal verzenden en invullen van de vragenlijsten. Klanten waarvan het traject is afgerond krijgen maximaal binnen een paar maanden een vragenlijst toegestuurd. In de praktijk komt dit erop neer dat wij drie maal per jaar de vragenlijsten versturen. Wij coördineren dit gehele proces van dataverzameling voor Senzer.

De tussentijdse resultaten worden gerapporteerd in ons online dashboard. Aan het einde van iedere meetperiode ontvangt Senzer een helder onderzoeksrapport wat voldoet aan de eisen van het UWV. Tevens ontvangt Senzer een benchmarkrapportage (hiermee ziet het precies hoe gepresteerd wordt ten opzichte van andere re-integratie bedrijven) en een mooi digitaal certificaat dat op de website geplaatst kan worden.

Tweede spoor, Outplacement en Loopbaantrajecten

Re-integratiebedrijven die andere andere diensten aanbieden zoals Tweede spoor, Outplacement en Loopbaantrajecten zijn vanuit hun ISO certificering verplicht om ook hiervoor klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Wij beschikken over gevalideerde vragenlijsten voor deze doelgroepen. Wij kunnen deze onderzoeken verder op exact dezelfde wijze uitvoeren als het klanttevredenheidsonderzoek UWV. Dus op basis van meerdere metingen per jaar, rapportage in ons dashboard en een jaarlijks eindrapport.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over verplicht klanttevredenheidsonderzoek UWV, Tweede spoor, Outplacement, Loopbaanbegeleiding of ander maatwerk onderzoek? Of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten