Setin

Klanttevredenheidsonderzoek UWV

Diensten
Oplossingen

Specialist in Outplacement, Tweede Spoor en gemeentelijke re-integratietrajecten. Setin is net als andere re-integratiebedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader hebben met het UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening onder het perceel ‘Werkfit maken’ of het perceel ‘Naar werk’, verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening. Vanuit Enneüs ondersteunen wij meer dan 100 re-integratiebedrijven met het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek UWV. Re-integratiebedrijf Setin heeft ons gevraagd om dit klanttevredenheidsonderzoek UWV voor hen uit te voeren.

Aanpak klanttevredenheidsonderzoek UWV re-integratiebedrijf Setin

Enkele eisen die van invloed zijn op de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende:

  • De meetperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
  • Per perceel (‘Werkfit maken’, ‘Naar werk’, ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’) is er één vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten van ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’ zijn hetzelfde als de vragenlijst voor ‘Naar werk’.
  • De vragenlijsten mogen via internet (aanbevolen), schriftelijk en/of ook telefonisch worden uitgezet onder de UWV klanten die een re-integratiedienst hebben afgerond.
  • Klanten dienen binnen een half jaar na het afronden van de re-integratiedienst benaderd te worden voor het klanttevredenheidsonderzoek UWV.
  • Voor een representatief onderzoek geldt dat er een minimaal responspercentage gehaald moet worden, óf dat tenminste 40 respondenten (bij 160 of meer afgesloten re-integratiediensten) de vragenlijst hebben ingevuld.
  • De resultaten dienen overzichtelijk per perceel en per vraag weergegeven te worden. Daarnaast dient een methodologische verantwoording onderdeel uit te maken van de rapportage.
  • Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 7 worden behaald.

Wij conformeren ons bij de uitvoering van de het klantenonderzoek UWV aan de door UWV gestelde eisen.

Voor Setin doen wij op meerdere momenten per jaar een online meting onder een nieuwe groep klanten die een re-integratiedienst hebben afgerond. De ingevulde vragenlijsten worden direct door ons verwerkt en rapporteren wij realtime in ons online dashboard.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over verplicht klanttevredenheidsonderzoek UWV, Tweede spoor, Outplacement, Loopbaanbegeleiding of ander maatwerk onderzoek? Of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten