Zinzijn

Klanttevredenheidsonderzoek UWV

Diensten
Oplossingen

Zinzijn is er voor iedereen met vragen over leven en werk. Iedereen die bereid is om zichzelf te ontwikkelen. Zinzijn biedt ondersteuning aan door middel van loopbaancoaching, re-integratie en levensvraagstukken. Als re-integratiebedrijf heeft Zinzijn een Raamovereenkomst Inkoopkader met het UWV afgesloten en is het verplicht om een klanttevredenheidsonderzoek UWV uit te laten voeren. Zinzijn heeft ons gevraagd om dit klanttevredenheidsonderzoek UWV voor hen uit te voeren. Voor de uitvoering conformeren wij ons aan de eisen die gesteld zijn aan het klanttevredenheidsonderzoek UWV.

Eisen klanttevredenheidsonderzoek UWV

De belangrijkste eisen die van invloed zijn op de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende:

  • De meetperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
  • Per perceel (‘Werkfit maken’, ‘Naar werk’, ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’) is er één vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten van ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’ zijn hetzelfde als de vragenlijst voor ‘Naar werk’.
  • De vragenlijsten mogen via internet (aanbevolen), schriftelijk en/of ook telefonisch worden uitgezet onder de UWV klanten die een re-integratiedienst hebben afgerond.
  • Klanten dienen binnen een half jaar na het afronden van de re-integratiedienst benaderd te worden voor het klanttevredenheidsonderzoek UWV.
  • Voor een representatief onderzoek geldt dat er een minimaal responspercentage gehaald moet worden, óf dat tenminste 40 respondenten (bij 160 of meer afgesloten re-integratiediensten) de vragenlijst hebben ingevuld.
  • De resultaten dienen overzichtelijk per perceel en per vraag weergegeven te worden. Daarnaast dient een methodologische verantwoording onderdeel uit te maken van de rapportage.
  • Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 7 worden behaald.

Wij conformeren ons aan de door UWV gestelde eisen voor de uitvoering van de het klantenonderzoek UWV zodat u te allen tijde kunt voldoen aan uw verantwoordingsverplichtingen richting UWV.

Enneüs verantwoordelijk voor meer dan 100 klanttevredenheidsonderzoeken UWV

Wij voeren voor meer dan 100 re-integratiebedrijven de klanttevredenheidsonderzoeken UWV uit. Zinzijn ondersteunen wij (net als onze andere klanten op dit gebied) met een kosteneffectief onderzoek. Wij werken hierbij conform de eisen van het UWV. Wij zijn lid van de MOA (Marktonderzoek Associatie) en als dusdanig bevoegd om deze onderzoeken uit te voeren.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over verplicht klanttevredenheidsonderzoek UWV, Tweede spoor, Outplacement, Loopbaanbegeleiding of ander maatwerk onderzoek? Of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten