Gemeente Assen

Marktonderzoek – Innovatieonderzoek regionale bedrijven

Voor de gemeente Assen hebben wij een marktonderzoek/Innovatieonderzoek gedaan onder innovatieve bedrijven in de gemeente Assen. Dit onderzoek sloot aan bij de wens van de gemeente Assen om op termijn haar beleid ten aanzien van innovatie verder vorm te gaan geven.

De doelstellingen voor dit onderzoek zijn als volgt geformuleerd:

  • Een inventarisatie maken van het innovatieve MKB in de gemeente Assen
  • Ideeën en behoeften van deze MKB-ers in kaart brengen
  • Het in contact komen met ondernemers die daarin geïnteresseerd zijn
  • Input voor het beleid van de gemeente Assen ten aanzien van innovatie verkrijgen

Opzet innovatieonderzoek bedrijven

Onze onderzoeksaanpak bestond uit drie stappen. Allereerst zijn met behulp van een unieke bedrijvenzoekmachine de meest innovatieve bedrijven in kaart gebracht. De bedrijven zijn hierbij onder andere geclusterd op:

  • Type technologie
  • Indeling topsectoren en crossovers
  • Omschrijving bedrijfsactiviteiten
  • Contactpersonen en email
  • Aantal fte
  • Postcode gebied

Wij hebben vervolgens door middel van online en schriftelijke vragenlijsten onderzoek gedaan bij deze bedrijven. In samenwerking met een accountmanager van de gemeente Assen is tot slot een verdiepend gesprek gevoerd met een selecte groep bedrijven.

Voor het vragenlijstonderzoek zijn uiteindelijk 277 bedrijven aangeschreven waarvan 94 bedrijven (=35%) de vragenlijst hebben ingevuld. De belangrijkste bevindingen van het vragenlijst onderzoek en de verdiepende gesprekken zijn in een SWOT model weergegeven. Het onderzoek heeft de gemeente Assen inzichten gegeven in het innovatiepotentieel en behoeften van bedrijven in de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek worden verder meegenomen voor de verdere ontwikkeling van het beleid op het gebied van innovatie.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over marktonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten