Werkman Horseshoes

Imago onderzoek

Diensten
Oplossingen

Werkman Horsehoes is marktleider in Nederland en Duitsland als producent en leverancier van hoefijzers. Wij hebben onderzoek gedaan naar de beïnvloedende factoren in het aankoopproces van de Werkman distributeurs, zodat de huidige positie op de Europese markt kan worden behouden.

Door middel van een vragenlijst onder verschillende distributeurs uit diverse Europese landen is onderzoek gedaan naar het aankoopproces van de producten van Werkman. Daarnaast is er in beeld gebracht welke associaties, waarden en eigenschappen distributeurs aan Werkman, en aan concurrerende bedrijven toekennen.

De onderzoeksresultaten heeft Werkman Horseshoes voldoende sturingsinformatie opgeleverd om invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen in de omzet/afzet binnen de diverse Europese landen waaraan Werkman levert. Door in de toekomst door middel van een éénmeting dit onderzoek te herhalen, kunnen er in de tijd vergelijkingen worden gemaakt op de diverse aan de orde gekomen aspecten.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten