Werkman Horseshoes

Imago onderzoek vragenlijst

Diensten
Oplossingen

Werkman Horsehoes is marktleider in Nederland en Duitsland als producent en leverancier van hoefijzers. Wij hebben een imago onderzoek uitgevoerd met bijbehorende vragenlijst naar de beïnvloedende factoren in het aankoopproces van de Werkman distributeurs, zodat de huidige positie op de Europese markt kan worden behouden.

Door middel van een vragenlijst onder verschillende distributeurs uit diverse Europese landen is onderzoek gedaan naar het aankoopproces van de producten van Werkman. Daarnaast is er in beeld gebracht welke associaties, waarden en eigenschappen distributeurs aan Werkman, en aan concurrerende bedrijven toekennen.

De onderzoeksresultaten heeft Werkman Horseshoes voldoende sturingsinformatie opgeleverd om invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen in de omzet/afzet binnen de diverse Europese landen waaraan Werkman levert. Door in de toekomst door middel van een één meting dit onderzoek te herhalen, kunnen er in de tijd vergelijkingen worden gemaakt op de diverse aan de orde gekomen aspecten.

Vragenlijst imago onderzoek

De vragenlijst kan op diverse manieren worden vormgegeven. Wij beschikken over een grote dataset aan (bewezen succesvolle) vragen die zijn voortgekomen uit andere imago onderzoeken die wij hebben uitgevoerd. Deze zullen wij ter inspiratie gebruiken voor het vormgeven van de voor u meest relevante vragenlijst.

In een vragenlijst voor een imago onderzoek worden vragen gesteld over het beeld dat men heeft van uw organisatie, dienst of product. Het is gebruikelijk om ook vragen over de concurrentie op te nemen. Welke associaties, waarden en sentimenten komen er bij andere merken naar voren bij de doelgroep? De gegevens die worden verzameld kunnen met elkaar worden vergeleken, waardoor een compleet beeld ontstaat van waar uw organisatie ten opzichte van de concurrentie staat.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over imago onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten