Caparis

Imago onderzoek

Diensten
Oplossingen

Caparis is een NV waarvan de aandelen in handen zijn van acht grote Friese gemeenten. Binnen deze gemeenten begeleidt Caparis mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk. Caparis zet in op het realiseren van een beter imago bij verschillende doelgroepen waarmee de organisatie te maken heeft. Om hier gericht aan te werken heeft Caparis onderzoeksbureau ons gevraagd om een imago onderzoek op te zetten en uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek vormden de input voor de positioneringsstrategie.

Het onderzoek maakte onderscheid tussen verschillende doelgroepen, zoals de huidige en potentiële medewerkers, gemeenten, klanten, externe relaties en inwoners (voornamelijk Zuidoost-Friesland). Aan deze doelgroepen zijn vragen voorgelegd die in overleg met Caparis zijn opgesteld. Mede afhankelijk van bijvoorbeeld de prioriteit of de grootte van de doelgroep hebben wij vervolgens per doelgroep bepaald op welke wijze deze vragen het beste beantwoord konden worden (methode van dataverzameling). Denk hierbij aan online en schriftelijke vragenlijsten, face-to-face en telefonische interviews.

Om de uitkomsten van het onderzoek vervolgens juist te interpreteren, hebben wij een interactieve interpretatiesessie georganiseerd met Caparis. Vragen die hierbij aan de orde zijn gekomen waren onder andere: Wat valt op aan de resultaten? Zien we verschillende resultaten tussen de doelgroepen? Zo ja, hoe is dit te verklaren? De bespreking bood Caparis tevens de ruimte om eventuele opmerkingen over het rapport te delen. Wij hebben deze na de sessie verwerkt en vervolgens het definitieve rapport opgesteld.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten