Woonconcept

Huurdersonderzoek

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

Woonconcept heeft de wens om meer klantinzichten te krijgen. Woonconcept is een woningcorporatie met woningen in Assen, Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. Het doel van Woonconcept is: alle bewoners zijn trots op hun thuis. Maar om bewoners trots te maken, is het belangrijk om te weten wat hen beweegt en wat nodig is om dit te realiseren. Hoewel van de huurders de basisinformatie bekend is op het moment dat een huurder het huurcontract tekent. Ontbreken er inzichten over wie zij werkelijk zijn, wat zij belangrijk vinden in het leven en wat hen beweegt. Om hierin meer inzicht te krijgen, heeft Woonconcept onderzoeksbureau Enneüs gevraagd. Om mee te denken over de wijze waarop meer inzicht verkregen kon worden in klantprofielen, maar ook inzicht in de kenmerken van de wijken waarin zij (samen-) leven.

Het doel van het traject was om tot wijkprofielen te komen waarmee Woonconcept een beeld krijgt van hoe de doelgroep is opgebouwd en welke verschillen daarin waarneembaar/relevant zijn op wijkniveau. Daarmee krijgt Woonconcept de juiste inzichten/beelden waarmee de bewoners beter kunnen worden aangesproken en bedient. Op die manier wordt de tevredenheid (over het wonen en leven in hun wijk) geoptimaliseerd.

Het onderzoek

Enneüs heeft samen met Woonconcept dit onderzoek opgezet. Er is begonnen met het inventariseren van de informatiebehoefte. Vervolgens zijn de 10 belangrijkste wijken van Woonconcept gekozen en is voor deze wijken op basis van een openbare datasets een profiel per wijk opgesteld. Hierna is aan de hand van een vragenlijstonderzoek onder alle huurders van Woonconcept een verdiepend onderzoek gedaan. Door de hoge respons (ook op wijkniveau), heeft dit alles geresulteerd in een enorme dataset met relevante informatie op wijkniveau.


De resultaten zijn gepresenteerd in een hoofdrapport en in ons online dashboard, waar doormiddel van filters specifieke resultaten verkregen kunnen worden naar de diverse (achtergrond)vragen die de inwoners hebben beantwoord. Ook is een geanonimiseerde dataset aan Woonconcept verstrekt, die voor specifieke maatwerkvragen uit de organisatie gebruikt kan worden. In een eindsessie met 60 medewerkers van Woonconcept is aan de hand van een aantal voorbeeldcasussen uitgelegd hoe medewerkers met maatwerkvragen antwoorden kunnen vinden met behulp van de dataset van dit onderzoek.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten