ZZWD

Herbestemmingsonderzoek voormalige gemeentehuis

ZZWD is een organisatie die dienstverlening en zorg biedt vanuit drie woonzorglocaties en zes thuiszorgsteunpunten de regio Zuidwest-Drenthe. ZZWD heeft de ambitie om lokaal beschikbaar en toegankelijk te zijn voor haar cliënten. Voor de mogelijke uitbreiding vraagt ZZWD zich af of er voldoende vraag is voor een woonlocatie in Havelte in combinatie met een bovengemiddeld serviceniveau (richt zich ook op welzijn / welbevinden) en 24-uurs beschikbaarheid van (zorg)ondersteuning. Voor een mogelijke woonlocatie in Havelte voor ouderen zijn al ideeën uitgedacht. De eerste gedachten gaan uit naar het ombouwen van het voormalige gemeentehuis van Westerveld tot een woonvorm met ca. 16 appartementen, een gemeenschappelijke huiskamer en een binnentuin. Hoewel eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de doelgroep groeit en een deel van de doelgroep ook kapitaalkrachtig is, is het de vraag aan welke voorwaarden deze woonvorm moet voldoen om het aantrekkelijk te maken. Wij hebben dit onderzoek voor ZZWD uitgevoerd.

Aanpak onderzoek

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals deskresearch en een vragenlijst onderzoek onder een specifieke doelgroep. Het deskresearch was erop gericht om ‘best practices’ in kaart te brengen van woonvormen voor ouderen met een uitgesproken positionering en eenduidige doelgroepkeuze (zogenaamde varianten van een ‘levensstijl-wooncomplex’). Doel van deze nadere inventarisatie was om te komen tot een afbakening van de wijze waarop de woonlocatie in Havelte ingevuld kon worden. Onder andere arrangementen, prijsstellingen en doelgroepkeuze zijn hierbij aan de orde gekomen.

Deze sessie heeft als input gediend voor een vragenlijst die is uitgezet bij de volgende doelgroep:

  1. Personen ouder dan 40 jaar, met ouder(s) die in de komende vijf jaar waarschijnlijk naar een woonvorm met zorg op zoek gaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen een voorname beïnvloeder zijn van hun ouders omtrent de te maken keuze voor wonen met zorg.
  2. Ouderen waarvan het waarschijnlijk is dat zij in de komende vijf jaar naar een woonvorm met zorg op zoek gaan. Dit zijn dus bijvoorbeeld mensen die nu ‘hulp bij huishouden’ ontvangen.

De vragenlijst is zoveel mogelijk in de directe omgeving uitgezet.

Resultaat

Nadat alle informatie is verzameld hebben we een rapport opgesteld. Dit rapport bevatte conclusies en aanbevelingen voor ZZWD over doelgroepkeuze, positionering, hoe kansrijk bepaalde concepten zijn en wat belangrijke voorwaarden en uitgangspunten zijn ter optimalisatie van het concept (bijvoorbeeld: gewenst serviceniveau, soorten (zorg-) arrangementen, voorzieningenniveau, prijsstelling van de woonlasten, servicekosten en bijbehorende arrangementen, etc.).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten