Voormalige kerk en pastorie in Maasdijk

Herbestemmingsonderzoek

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

Wij zijn door de eigenaar van de voormalige kerk in Maasdijk gevraagd om een herbestemmingsonderzoek (ook wel haalbaarheidsonderzoek genoemd) te doen naar de mogelijkheid om het gebouw te (laten) herontwikkelen. Als mogelijke herbestemming kan worden gedacht aan de ontwikkeling van woningen, maar dient ook onderzocht te worden hoe de kerk voor multifunctioneel gebruik gebruikt zou kunnen worden. Het onderzoek hebben wij samen met Rizoem uit Groningen uitgevoerd.

Aanpak herbestemmingsonderzoek kerk

Wij hebben voor de uitvoering van dit onderzoek gebruik gemaakt van het 3C-model. Dit is een veel gehanteerd model bij marktonderzoek / haalbaarheidsonderzoeken. In dit model komen 3 componenten aan de orde:

  1. Concept. Vragen die bij dit onderdeel aan de orde zijn gekomen, zijn o.a. In hoeverre is het beoogde nieuwe concept haalbaar? In hoeverre is het beoogde aanbod van het concept uniek? Wat zijn, naast het beoogde concept verder passende concepten die kunnen worden aangeboden? Met welke bouwkundige beperkingen dienen we hierbij rekening te houden? Etc.
  2. Customers. Vragen die bij dit onderdeel aan de orde zijn gekomen, zijn o.a Op welke doelgroepen dient het beoogde concept zich te richten? Wat is er bekend over huidige gebruikers van vergelijkbare concepten in Nederland? Etc.
  3. Competitors. Vragen die bij dit onderdeel aan de orde zijn gekomen, zijn o.a. Wat is het concurrerend aanbod? Wat is hiervan gevestigd in de regio? Zijn deze succesvol? Zo ja, wat zijn hiervan de best practises? Etc.

Het contact met de medewerkers van Enneüs is steeds heel plezier geweest inzake het onderzoek herontwikkeling van de voormalige kerk. Het eindresultaat van het onderzoek geeft een goed beeld van de mogelijkheden tot herbestemming van het beeldbepalende pand.

Cobie Gardien, eigenaar kerk maasdijk

De onderzoeksmethoden die wij hiervoor hebben toegepast zijn onder andere:

  • Gesprekken met de opdrachtgever
  • Bezichtiging van het pand
  • Deskresearch
  • Documentstudie
  • Bouwkundige analyse (o.a. analyse van onderbouw, dak, installaties en leidingen, algemene bouwdelen en specifieke aandachtspunten)

Op basis van een gekozen concept voor herbestemming hebben wij tot slot een exploitatiebegroting opgesteld.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over herbestemmingsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten