Gereformeerde kerk Lollum

Haalbaarheidsonderzoek

In de ruimtelijke ordening zijn wij op meerdere fronten actief. Een interessant voorbeeld is het haalbaarheidsonderzoek voor een herbestemming van de gereformeerde kerk te Lollum in de regio Zuidwest-Friesland. De huidige opbrengsten uit de exploitatie van de kerk bleken niet voldoende te zijn om in onderhoud te voorzien. Daarom hebben wij onderzocht welke herbestemmingsfuncties het meeste haalbaar blijken te zijn om de kerk mee te exploiteren.

De essentie van onze aanpak was om onderzoek te doen naar de concurrentie, de potentiëlen klanten en de bouwkundige mogelijkheden van de kerk zelf. Daarnaast hebben we nader onderzoek gedaan naar enkele best pratices op het gebied van herbestemming van kerken en hebben we de demografische en economische ontwikkeling in de regio Zuidwest-Friesland nader onderzocht. Dit resulteerde in een uitwerking en advies van mogelijke concepten waarmee de kerk geëxploiteerd kon worden.

Dit onderzoek hebben wij samen uitgevoerd met Rizoem en architectenbureau Kijlstra en Brouwer.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten