Werkorganisatie Druten en Wijchen

Haalbaarheidsonderzoek bioscoop Druten

Binnen de gemeente Druten bestaat de wens om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor een (multifunctionele) bioscoop in Druten. De gemeente heeft onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om dit haalbaarheidsstudie/ marktonderzoek uit te voeren teneinde uitspraken te kunnen doen over de mate van interesse voor een bioscoop vanuit de beoogde doelgroepen particulieren (inwoners en jeugd) en de zakelijke markt (ondernemers).

Omdat de gemeente Druten bij ons ook al de burger– en ondernemerspeiling afneemt hebben wij voor dit onderzoek de vragenlijst die daarvoor gebruikt wordt uitgebreid met vragen over de haalbaarheid van een bioscoop in Druten. De uitkomsten daarvan zijn aangevuld met deskresearch. Dit sluit aan bij onze visie om onderzoekvraagstukken waar dat kan te integreren. Dus niet door nieuwe extra onderzoeken op te tuigen om een bepaald vraagstuk (zoals in dit geval de bioscoop) aan inwoners en ondernemers voor te leggen, maar juist door het toe te voegen aan bestaande onderzoeken zoals in dit geval de Burger- en ondernemerspeiling.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten