Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gegevensmakelaar

Werkvelden
Diensten

De directie Maatschappelijke ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wenst in het kader van de jaarlijkse uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2015 door gemeenten een gegeensmakelaar in te zetten die verantwoordelijk is voor het verzamelen van de resultaten van de jaarlijks door gemeenten uitgevoerde CEO’s. Wij zijn gevraagd om deze rol van gegevensmakelaar op ons te nemen.

Wij hebben met het ministerie van VWS afspraken gemaakt over onze rol en verantwoordelijkheden en daaarnaast hebben we een protocol uitgewerkt op basis waarvan wij onze werkzaamheden zijn gaan uitvoeren. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld nader in op:

  • de wijze waarop wordt gecommuniceerd met de gemeenten
  • hoe gegevens aangeleverd kunnen worden
  • hoe de data wordt beveiligd
  • hoe de aangeleverde data wordt getoetst
  • hoe de gegevens worden doorgeleverd aan VNG Realisatie

Wij hebben een projectwebsite gemaakt. Via deze website www.aanleveringwmo.nl kunnen de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo aangeleverd worden.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten