Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gegevensmakelaar cliëntervaringsonderzoek Wmo

Werkvelden

De directie Maatschappelijke ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wenst in het kader van de jaarlijkse uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2015 door gemeenten een gegeensmakelaar in te zetten die verantwoordelijk is voor het verzamelen van de resultaten van de jaarlijks door gemeenten uitgevoerde CEO’s. Wij zijn gevraagd om deze rol van gegevensmakelaar voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo op ons te nemen.

Uitgangspunten gegevensmakelaar cliëntervaringsonderzoek Wmo Wmo

Wij hebben met het ministerie van VWS afspraken gemaakt over onze rol en verantwoordelijkheden en daaarnaast hebben we een protocol uitgewerkt op basis waarvan wij onze werkzaamheden zijn gaan uitvoeren. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld nader in op:

  • de wijze waarop wordt gecommuniceerd met de gemeenten
  • hoe gegevens aangeleverd kunnen worden
  • hoe de data wordt beveiligd
  • hoe de aangeleverde data wordt getoetst
  • hoe de gegevens worden doorgeleverd aan VNG Realisatie

Wij hebben een projectwebsite gemaakt. Via deze website www.aanleveringwmo.nl kunnen de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo aangeleverd worden.

Betrouwbare verwerking van gegevens

Niet iedere organisatie kan zomaar de rol van gegevensmakelaar vervullen. Er zijn diverse voorwaarden verbonden aan deze rol, zoals: onafhankelijkheid, kennis en ervaring met kwaliteitsregistraties en het hebben van gebruiksvriendelijke portals.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 27001 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij voldoen aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Onze procedures en processen zijn daarmee volledig geoptimaliseerd om aan betrouwbare dataverwerking te kunnen voldoen.

Onze kennis van onderzoek, aanverwante procedures en kennis van sectoren zoals de zorg, maakt dat wij een het gehele proces van aanlevering, analyse en doorlevering optimaal uit kunnen voeren.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onze rol als gegevensmakelaar, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten