VluchtelingenWerk Nederland

Gebruikersenquête ICT

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. VluchtelingenWerk is een grote organisatie met een zeer diverse groep medewerkers. Er zijn ongeveer 1.000 betaalde medewerkers, waaronder een groot aantal met (kleine) deeltijdaanstellingen. Daarnaast zijn er tussen de 13.000 en 15.000 vrijwilligers. Het ICT-gebruik is zeer divers. Voor de kantoorautomatisering maakt vluchtelingenWerk gebruik van open source software. De vraag is of vluchtelingenWerk moet overstappen op MS Office en welke basisvoorzieningen er nodig zijn. Aan de hand va een gebruikersenquête wenste vluchtelingenWerk input vergaren voor een nader op te stellen investeringsplan voor de ICT voor de komende jaren. Wij zijn gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek vond plaats onder ca. 1.000 vaste medewerkers van vluchtelingenWerk en ca. 13.000 vrijwilligers. Het onderzoek was gericht op alle personen die taken uitvoeren voor vluchtelingenWerk. Samen met vluchtelingenWerk hebben wij een vragenlijst uitgewerkt.

Nadat vluchtelingenWerk een introductie van het aankomende onderzoek aan de gebruikers heeft verstuurd, hebben wij vervolgens de onderzoeksdoelgroep per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

De resultaten van het onderzoek hebben wij gebundeld in een rapport met een weergave van de resultaten per vraag, geanonimiseerde weergaven van de antwoorden op de open vragen en een analyse van opvallende uitkomsten. Om tot een goede overdracht van de resultaten en onze bevindingen te komen hebben wij tijdens een eindsessie de resultaten met vluchtelingenWerk besproken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten