Gemeente Heemstede

Evaluatie Welstandsbeleid

De gemeenteraad van Heemstede heeft in 2019 besloten de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid voor heel Heemstede te evalueren en hierbij verschillende doelgroepen te betrekken, zodat duidelijk wordt welke mate van welstand in Heemstede gewenst is. Deze Evaluatie Welstandsbeleid is door ons uitgevoerd door middel van een kleinschalig onderzoek onder diverse betrokkenen. Het doel van het onderzoek was informatie te verkrijgen vanuit verschillende doelgroepen aangaande de ervaringen met het huidige welstandsbeleid, de welstandscommissie en opties te verkennen voor het ontwikkelen van nieuw welstandsbeleid.

Welstand is een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Samen met Enneüs zijn wij erin geslaagd om deze mening inzichtelijk te maken, door een onderzoek uit te voeren onder ervaringsdeskundigen. De uitkomst van het onderzoek, uitgewerkt in een heldere en overzichtelijke rapportage, gaan wij gebruiken voor het inrichten van ons toekomstige welstandsbeleid. De samenwerking met Enneüs heb ik als zeer plezierig en professioneel ervaren.

John van Wanum – Senior medewerker Bouw- en Woningtoezicht

De opzet en inhoud is in maart 2020 afgestemd met de gemeente Heemstede. In de vragenlijst kwam de (bekendheid met) de welstandsnota, de welstandcommissie, de welstandsregels in de buurt aan bod. Ook is er gevraagd of men (meer) betrokken moeten worden bij het nieuwe welstandsbeleid.

In april 2020 zijn 250 uitnodigingen verstuurd naar ervaringsdeskundigen (aanvragers van een omgevingsvergunning en bezoekers van de welstandsvergaderingen) en professionals (architecten, bouwkundige tekenbureaus en aannemers). Zij konden deelnemen via een online websurvey.

De onderzoeksresultaten dragen bij aan de besluitvorming voor het huidige (en toekomstige) welstandsbeleid in de gemeente Heemstede. Binnen de gemeenteraad van Heemstede is momenteel een discussie gaande over het wel of niet afschaffen van het welstandsbeleid en in samenhang daarmee het wel of niet handhaven van de welstandscommissie.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten