Gemeente Eemnes

Draagvlakonderzoek

Werkvelden
Oplossingen

In Eemnes wordt gewerkt aan de realisatie van het ‘Huis van Eemnes’. Er bestaat discussie over met name de locatie waar het Huis van Eemnes gerealiseerd moet worden. Het college van B&W wenst een beeld te krijgen wat de bewoners van de Gemeente Eemnes vinden over dit onderwerp door middel van een onafhankelijk onderzoek onder een representatieve groep inwoners. Wij zijn gevraagd om dit draagvlakonderzoek voor de gemeente uit te voeren.

Het onderzoek is via mixed-mode methode van dataverzameling uitgevoerd. Dat betekent dat de inwoners de vragenlijst schriftelijk en online in konden vullen. Ongeveer 2.500 inwoners zijn benaderd, waarvan meer dan 400 inwoners hebben gereageerd. De resultaten van het onderzoek zijn op locatie bij de gemeente Eemnes door Enneüs aan de gemeente gepresenteerd.

Zie ook: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1774127/uitkomst-draagvlakonderzoek-meerderheid-voor-huis-van-eemnes.html

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten